Categories
Adresar Usluge

VESNA ZAFIROVSKI (PREVODILAC)

Prevodilačke usluge Vesne Zafirovski. Klasični prevod sa srpskog na engleski i obrnuto, usmeni i pismeni prevodi, prevodi sa overom ili bez overe, stručni prevodi, kao i lektura i korektura.

Kontakt telefon je 773 419 1947