Categories
Film

Montevideo, vidimo se

Fudbalska saga iz 1930. godine se nastavlja u glavnom gradu Urugvaja, gde se nakon napornog tronedeljnog putovanja preko Atlanskog okeana, prva formirana reprezentacija tadašnje Kraljevine Jugoslavije našla me?u u?esnicama Prvog svetskog prvenstva. Ekipa iz jedne male balkanske zemlje, kojoj svi daju minimalne šanse za uspeh, žrebanjem dobija za protivnike glavnog favorita prvenstva, reprezentaciju Brazila!

Predvo?eni ?vrstim entuzijazmom,vizijom i idejom zajedništva Tirke,MošaMilutinac, Jakša i ostali momci iz tima, zahvaljuju?i svom talentu, mladoš?u i istrajnoš?u, ulaze na velika vrata sportske scene. Vest koja je obišla ceo svet je da je reprezentacija Jugoslavije osvojila tre?e mesto na Svetskom prvenstvu!

Re? reditelja: 

„Montevideo, vidimo se!“ veliki je rediteljski izazov. Posle uspeha prvog filma i rediteljske poetike koja je u njemu formirana, u drugom filmu sam kao prevashodni cilj postavio želju da pri?a o u?eš?u naše reprezentacije na Svetskom prvenstvu bude samostalno delo koje ?e mo?i da se gleda bez predznanja o prvom filmu, odnosno, da gledanje “Montevideo, Bog te video“ ne bude obaveza nove publike, ve? više dobrodošla dopuna utiska.
Klju?ni zahvati u pogledu izlaganja likova bili su vezani za njihovo što efikasnije uvo?enje u pri?u, jer samo Prvenstvo donosi dosta uzbudljivih doga?aja na koje se pri?a mora fokusirati, a potom, i na stvaranje jasnih melodramskih odnosa i konflikata me?u likovima koji svoju kulminaciju, odnosno, rešenje doživljavaju u toku sportskog nadmetanja.

Poseban izazov na svim nivoima predstavlja smeštanje pri?e u Urugvaj. Opredelio sam se da u svom filmu zarobim oduševljenje novim svetom koje su imali moji junaci, me?u njima je bilo nekih koji nikada pre ovog putovanja nisu videli ni more, a kamoli inostranstvo. U tom cilju sam se postarao da kroz snimanje na lokacijama u Španiji, Italiji i Crnoj Gori zarobim što više nesvakidašnje mediteranske i kolonijalne atmosfere, rekonstruišem lokalne rituale i poigram se sa dosadašnjim prikazima ovih mesta u književnosti i na filmu.

Naro?iti izazov otvorilo je pitanje jezika. Opredelio sam se da svi junaci govore svojim jezikom, da nema jezi?ke uranilovke i konvencionalnosti i iz  toga sam crpio dosta zanimljivih dramaturških i gluma?kih rešenja.
Osnovni cilj rediteljskog postupka u prvom „Montevideu“ bio je pitka, blago stilizovana i idealizovana rekonstrukcija našeg lokalnog ambijenta u tridesetim godinama prošlog veka. U filmu „Montevideo, vidimo se!“ pokušavam to isto, samo ne na lokalnom, ve? na globalnom nivou.

Režija: Dragan Bjelogrli?
Scenario: Dragan Bjelogrli?,Ranko Boži?, Dimitrije Vojnov
Producent: Dejan Petrovi?
Direktor fotografije: Goran Volarevi?
Scenografija: Goran Joksimovi?,Nemanja Petrovi?
Montaža: Petar Markovi?, Svetolik Zajc,Dejan Uroševi?
Kostim: Dragica Lauševi?
Šminka: Halid Redžebaši?
Muzika: Magnifico; pesme izvodi: Luz Kasal
Specijalni efekti: Nebojša Rogi?
Ton: Milan Stojanovi?

Uloge: Miloš Bikovi? / Petar Strugar / Armand Assante / Viktor Savi? / Elena Martinez / Branko ?uri? / Predrag Vasi? / Nebojša Ili? / Vojin ?etkovi? / Aleksandar Radoji?i? / Ivan Zeki? / Nikola ?uri?ko / Sr?an Todorovi? / Sr?an Timarov / Andrija Kuzmanovi? / Nenad Herakovi? / Uroš Jov?i? / Milan Nikitovi? / Rade ?osi? / Bojan Krivokapi?

Specijalni gosti: Vlastimir ?uza Stojiljkovi? / Dragan Nikoli? / Concha Hidalgo