Categories
Ostale delatnosti

ASK A TRANSLATOR

Ask a Translator Vam nudi usluge profesionalnog prevođenja sa srpskog na engleski jezik i obrnuto.

Prevod svih vrsta tekstova: ličnih dokumenata kao što su izvodi iz matičnih knjiga rođenih/venčanih, diplome, prepisi ocena, svedočanstva; medicinskih dokumenata i to prevodi izveštaja lekara, otpusnihh listi; i pravnih dokumenata: sudske odluke, poslovni ugovori itd.

Postoji mogućnost overe svih vrsta prevoda.

Ask a Translator je tu za Vas da prevede šta je potrebno!